പുതുക്കാട് ന്യൂസിലേക്ക് താഴെ *പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് കഴിവുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്

 പുതുക്കാട് ന്യൂസിലേക്ക് താഴെ *പറയുന്ന

തസ്തികകളിലേക്ക് കഴിവുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്


1. Video Editor/ Designer (Full Time/ Part Time)

2. Marketing Executives (Full Time/ Part Time)

3. Camera Man (Full Time/ Part Time) 

(മൊബൈലിലോ കാമറയിലോ വീഡിയോ എടുക്കാം. ടു വീലര്‍ ലൈസന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം)


വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, ക്യാമറ, ഡിസൈനിംഗ് പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുവാനും അവസരംഈ മേഖലയില്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം വിളിക്കുക


9995765275, 7591976154

Post a Comment

0 Comments