ഫിസിക്‌സ് അധ്യാപക നിയമനം
പട്ടാമ്പി സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്‌കൃത കോളജില്‍ ഫിസിക്‌സ് വിഷയത്തില്‍ അതിഥി അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു. യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ളവരും തൃശൂര്‍ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരും  വയസ്, പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് രാവിലെ 10ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുമ്പാകെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരാകണം. ഇവരുടെ അഭാവത്തില്‍ 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. ഫോണ്‍: 0466 2212223.


jobs in thrissur
part time jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur
packing jobs in thrissur olx
part time jobs in thrissur for ladies
driver jobs in thrissur
temporary government jobs in thrissur
hr jobs in thrissur
data entry jobs in thrissur
daily wages jobs in thrissur olx
work from home jobs in thrissur
jobs in thrissur with accommodation
job vacancies in thrissur accountant
administration jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur olx
admin jobs in thrissur
accountant jobs in thrissur for freshers

Post a Comment

0 Comments