പാലപ്പിള്ളി കാരികുളത്ത് ടിപ്പർ ലോറി മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്


പാലപ്പിള്ളി കാരികുളത്ത് കട്ട കയറ്റി വന്ന ടിപ്പർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Post a Comment

0 Comments