എയര്‍പോര്‍ട്ടിൽ നേരിട്ട് ഇൻറർവ്യു വഴി ജോലി – യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍


AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി : കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പോള്‍ ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ, ജൂനിയർ. ഓഫീസർ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ, ഹാൻഡി വുമൺ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മൊത്തം 247 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തിൽ AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ ആയി 28 മാർച്ച് 2024 മുതല്‍ 19 ഏപ്രിൽ 2024 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.AIATSL Recruitment 2024 Latest Notification Details

 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
 • ജോലിയുടെ സ്വഭാവം Central Govt
 • Recruitment Type Temporary Recruitment
 • Advt No N/A
 • തസ്തികയുടെ പേര് ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ, ജൂനിയർ. ഓഫീസർ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ, ഹാൻഡി വുമൺ
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 247
 • ജോലി സ്ഥലം All Over India
 • ജോലിയുടെ ശമ്പളം 22,530/–60,000/-
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി
 • നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ- പൂനെഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂൾസർവേ നം. 33,ലെയ്ൻനമ്പർ14, ടിംഗ്രെനഗർ , പൂനെമഹാരാഷ്ട്ര -411032
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 28 മാർച്ച് 2024
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 19 ഏപ്രിൽ 2024
 • ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ് https://www.aiasl.in/


AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി ഒഴിവുകള്‍ എത്ര എന്നറിയാം

എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക


തസ്തികയുടെ പേര്                 ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം         ശമ്പളം

ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ             02                                 Rs.60,000/-

ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ                             07                                 Rs.32,200/-

ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-Passenger     06                                 Rs.29,760/-

ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-Technical     07                                  Rs.29,760/-

കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 47                                   Rs. 27,450/-

റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 12                                   Rs. 27,450/

യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ 17                            Rs.24,960/-

ഹാൻഡിമാൻ                                         119                                     Rs.22,530/-

ഹാൻഡി വുമൺ                                     30                             Rs.22,530/-


AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി പ്രായപരിധി


 • ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-technical, കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ, ഹാൻഡി വുമൺ 28 വയസ്സ്
 • ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-passenger 35 വയസ്സ്
 • ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ 50 വയസ്സ്
 • ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ 55 വയസ്സ്AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത


 • ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം. 18 വർഷത്തെ ജോലി പരിചയം
 • OR
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എംബിഎ
 • 15 വർഷത്തെ ജോലി പരിചയം

 • പാസഞ്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിചയം എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ BCAS അംഗീകരിച്ചു ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നിയമിച്ച ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലർ ഏതെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംയോജനത്തിൽ.
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 06 വർഷത്തെ പരിചയം ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി ശേഷിയിലായിരിക്കണം
 • കംപ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയം
 • ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം. 12 വർഷത്തെ ജോലി പരിചയം
 • പാസഞ്ചർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിചയം എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ BCAS അംഗീകരിച്ചു ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നിയമിച്ച ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലർ ഏതെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംയോജനത്തിൽ.
 • മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 04 വർഷത്തെ പരിചയം ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി ശേഷിയിലായിരിക്കണം
 • കംപ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയം
 • ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-passenger അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം 09 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള 10+2+3 പാറ്റേൺ, ഇൻ പാക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ.
 • Or
 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം 10+2+3 പാറ്റേൺ എം.ബി.എ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തത്തുല്യം അച്ചടക്കം (2 വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സ്) അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പാക്സിൽ 06 വർഷത്തെ വ്യോമയാന പരിചയം കൈകാര്യം ചെയ്യുത്തത്.
 • ജൂനിയർ. ഓഫീസർ-technical മെക്കാനിക്കലിൽ മുഴുവൻ സമയ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഓട്ടോമൊബൈൽ / പ്രൊഡക്ഷൻ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ്.
 • LMV കൈവശം വച്ചിരിക്കണം
 • ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (HMV) സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പരമാവധി 12 മാസത്തിനകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കുള്ളിൽ HMV ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കുക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സമയപരിധി സർക്കാർ, ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ. ദി നിലവിലുള്ളയാൾ ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിന് അപേക്ഷിക്കണം ഓഫർ സ്വീകരിച്ച ഉടൻ ലൈസൻസ്. ഇല്ല കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് നീട്ടുന്നതാണ് HMV ലൈസൻസ്. വ്യോമയാനമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ GS ഉപകരണങ്ങൾ/ വാഹനം/ഭാരം എർത്ത് മൂവേഴ്‌സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിപാലനം പ്രശസ്ത ജിഎസ് ഉപകരണ നിർമ്മാതാവ്/അംഗീകൃതം സേവന ഏജൻസി.
 • കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം 10+2+3 പാറ്റേൺസ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മുൻഗണന നൽകും എയർലൈൻ/ജിഎച്ച്എ/കാർഗോ/എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈൻ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ IATA-UFTAA അല്ലെങ്കിൽ IATA-FIATA അല്ലെങ്കിൽ IATA-DGR അല്ലെങ്കിൽ IATA കാർഗോ
 • പിസി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • സംസാരിക്കുന്നതിലും എഴുതുന്നതിലും നല്ല കമാൻഡ് ഹിന്ദിക്ക് പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ്
 • റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ/ഇൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ. ഉത്പാദനം / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഓട്ടോമൊബൈൽ
 • OR
 • മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോയിൽ NCTVT (ആകെ 3 വർഷം) ഉള്ള ITI ഇലക്ട്രിക്കൽ/ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്/ ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക്/ ബെഞ്ച് ഫിറ്റർ/വെൽഡർ (NCTVT ഉള്ള ഐടിഐ – സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പരിശീലനം വെൽഡറുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം) വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം എസ്എസ്‌സി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ/ ഒരു വിഷയമായി പ്രാദേശിക ഭാഷ.
 • AND
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി യഥാർത്ഥ സാധുതയുള്ള ഹെവി മോട്ടോർ കൈവശം വയ്ക്കണം
 • സ്ഥാനാർത്ഥി സംഭാഷണത്തിന് മുൻഗണന നൽകും പ്രാദേശിക ഭാഷ അറിവുന്നവർക്ക് .
 • യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ എസ്എസ്‌സി/പത്താം ക്ലാസ് പാസ്.
 • ഒറിജിനൽ സാധുതയുള്ള HMV ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകുന്ന സമയത്ത്.
 • ഹാൻഡിമാൻ എസ്എസ്‌സി/പത്താം ക്ലാസ് പാസ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണം .
 • പ്രാദേശിക, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെ പരിജ്ഞാനം, അതായത്, മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് അഭികാമ്യം.
 • ഹാൻഡി വുമൺ എസ്എസ്‌സി/പത്താം ക്ലാസ് പാസ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയണം.
 • പ്രാദേശിക, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെ പരിജ്ഞാനം, അതായത്, മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവാണ് അഭികാമ്യം.


AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ 

മറ്റുള്ളവർ Rs.500/-

SC, ST, Ex-servicemen NIL


AIATSL എയര്‍പോര്‍ട്ട് ജോലി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

എഐ എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഡി. ടെർമിനൽ മാനേജർ, ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ, ജൂനിയർ. ഓഫീസർ, കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ, ഹാൻഡിമാൻ, ഹാൻഡി വുമൺ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ നടക്കുന്നത് പൂനെ ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂൾ സർവേ നം. 33, ലെയ്ൻ നമ്പർ 14, ടിംഗ്രെ നഗർ , പൂനെ മഹാരാഷ്ട്ര – 411032 . യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പങ്കെടുക്കാം


Notification- Click Here

apply now- Click Here


Post a Comment

0 Comments