ഇലക്ട്രിക്കൽ മേഖലയിൽ തൊവിലവസരങ്ങൾ
name:
Power on electrical associates

email:
powerontcr@gmail.com

message:
Job Location amballur  Thrissur

number:
9946553655

attachment:
VID_115080119_065712_016.mp4

Submitted at Thu, Jan 18, 2024 4:45 AM (UTC)


തൊഴിലന്വേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.


🟧 ഇതില്‍ യാതൗരു തരത്തിലുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസോ മറ്റു പണമോ പുതുക്കാട് ന്യൂസ് വായനക്കാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ പുതുക്കാട് ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള നമ്പറില്‍ പരാതിപ്പെടാം.


🟧 ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ മേഖലയിലുള്ള തൊഴില്‍ ദാതാക്കളെയും തൊഴിലന്വേഷകരെയും എളുപ്പത്തില്‍ കൂട്ടിയിണക്കുവാന്‍ പുതുക്കാട് ന്യൂസ് സൗകര്യം ഒരുകയാണ്. ആയതിനാല്‍ ജോലി വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ജോലി തേടുന്നവര്‍ക്കാണ്. തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് പുതുക്കാട് ന്യൂസ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല

Post a Comment

0 Comments