എച്ചിപ്പാറയിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം;രണ്ട് പശുക്കൾ ചത്തു


എച്ചിപ്പാറ ജനവാസ മേഖലയിൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പശുക്കളെ ചത്തനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.
പുലിയിറങ്ങിയതായി നാട്ടുകാർ. സ്ഥിരികരിക്കാതെ വനം വകുപ്പ്.

Post a Comment

0 Comments