കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 55000 കടന്നു


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കൂടി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 55,120 രൂപയാണ്.ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 6,890 രൂപയുമായി. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണനിരക്കാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.മേയ് ഒന്നിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് സ്വർണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 52,440 രൂപയായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ സ്വ‌ർണവ്യാപാരം മികച്ച നേട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 17.59 ഡോളർ (0.73%) ഉയർന്ന് 2437.94 ഡോളർ എന്നതാണ് നിലവാരം. ചൈനയിലെ വർദ്ധിക്കുന്ന ആവശ്യവും ഡോളർ പ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം സ്വർണവില കൂടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്തെ വെളളിവിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെളളിയുടെ ഇന്നത്തെ വില 96.40 രൂപയും ഒരു കിലോഗ്രാം വെളളിയുടെ വില 96,400 രൂപയുമാണ്.

Post a Comment

0 Comments