വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ നിയമനം

 


വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് ഹാമിലി പ്ലാനിംഗ് പ്രമോഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്ത നിരവധി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യം ഉള്ള ജോലി അന്വേഷകർ പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക 

ഹോം മാനേജർ
ഈ തസ്തികയ്ക്ക് എം.എസ്.ഡബ്ല്യു / എം.എ സോഷ്യോളജി/ എം.എസ്‌സി സൈക്കോളജിയാണ് യോഗ്യത.

കെയർ ടേക്കർ
യോഗ്യത : ഈ തസ്തികയ്ക്ക് പ്ലസ്ടു

കുക്കിനും, ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ്
യോഗ്യത :അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ്‌

ലീഗൽ കൗൺസിലർ
യോഗ്യത :എൽ.എൽ.ബിയും

സെക്യൂരിറ്റി ജോലി 
പത്താം ക്ലാസുമാണ് യോഗ്യത.

താത്പര്യമുള്ളവർ hrk@hIfppt.org എന്ന വിലാസത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 23നകം അപേക്ഷിക്കണം.
വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 9447750004

Post a Comment

0 Comments