സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്; ഒരു പവന് 52680 രൂപ


സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയില്‍ വർദ്ധനവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 52,680 രൂപയാണ്.ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 6,575 രൂപയുമായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 52,600 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്വർണനിരക്ക് മേയ് രണ്ടിനായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഒരു പവൻ സ്വ‌ർണത്തിന്റെ വില 53,000 രൂപയായിരുന്നു.ഏപ്രില്‍ മാസം ആദ്യത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില അരലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ കടന്നത്. അതേസമയം, വെളളിവിലയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാം വെളളിയുടെ വില 87 രൂപയും ഒരു കിലോഗ്രാം വെളളിയുടെ വില 86,900 രൂപയുമായി.

Post a Comment

0 Comments