മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഡ്രൈവര്‍,അറ്റന്‍ഡന്റ്, വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍- നിരവധി ഒഴിവുകള്‍

കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, വിവിധ യൂണിറ്റുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു


--------------------------------------

സൗജന്യ ജോലി അറിയിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേരാന്‍ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP GROUP

------------------------------------------------


വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

ഒഴിവ്: 156

പോസ്റ്റ് കോഡ്: MVU - VET

യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 44,020 രൂപ


ഡ്രൈവര്‍ കം അറ്റന്‍ഡന്റ്

ഒഴിവ്: 156

പോസ്റ്റ് കോഡ്: MVU - DA

യോഗ്യത: കഴിവുള്ള വ്യക്തി, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,065 രൂപ


വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

ഒഴിവ്: 12

പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - PGVET

യോഗ്യത: MVSc, KSVC രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 61,100രൂപ


വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

ഒഴിവ്: 12

പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - UGVET

യോഗ്യത: BVSc, AH വിത് ട്രെയിനിംഗ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, KSVC രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 56,100 രൂപ


ഡ്രൈവര്‍ കം അറ്റന്‍ഡന്റ്

ഒഴിവ്: 12

പോസ്റ്റ് കോഡ്: MSU - DA

യോഗ്യത: കഴിവുള്ള വ്യക്തി, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 45 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 20,065 രൂപ


വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

ഒഴിവ്: 3

പോസ്റ്റ് കോഡ്: CC - VET

യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 44,020 രൂപ


വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

ഒഴിവ്: 1

പോസ്റ്റ് കോഡ്: CC - TELEVET

യോഗ്യത: BVSc, AH KSVC രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, മലയാളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയം, LMV ലൈസന്‍സ്

പ്രായപരിധി: 60 വയസ്സ്

ശമ്പളം: 44,020 രൂപ


അപേക്ഷ ഫീസ്

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍: 2,500 രൂപ

ഡ്രൈവര്‍ കം അറ്റന്‍ഡന്റ്: 2000 രൂപ


താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഏപ്രില്‍ 9ന് മുന്‍പായി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകനോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്
അപേക്ഷാ ലിങ്ക്
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Post a Comment

0 Comments