കെ.ഫോണ്‍ വിളിക്കുന്നു- PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം – ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Fibre Optic Limited (KFON Ltd.) ഇപ്പോള്‍ Chief Finance Officer, NOC Executive, Junior Engineer, District Engineer, & Network Expert തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Chief Finance Officer, NOC Executive, Junior Engineer, District Engineer, & Network Expert പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 28 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം.Last date to Submit Online Application- 21st November 2023
തസ്തികയുടെ പേര്Chief Finance Officer, NOC Executive, Junior Engineer, District Engineer, & Network Expert
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം28
Job LocationAll Over Kerala
ജോലിയുടെ ശമ്പളംRs.45,000 – 1,08,764/-
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി2023 നവംബര്‍ 8
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി2023 നവംബര്‍ 21
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ്https://kfon.kerala.gov.in/

Job profileTotal PostsSalary
Chief Finance Officer01Rs. 1,08,764.00/-
NOC Executive04Rs. 45,000/-
Junior Engineer08Rs. 45,000/-
District Engineer14Rs. 45,000/-
Network Expert01Rs. 75,000/
Vacancies28


Job profileAge Limit
Chief Finance OfficerMaximum 45 Years
NOC ExecutiveMaximum 40 Years
Junior EngineerMaximum 40 Years
District EngineerMaximum 40 Years
Network ExpertMaximum 40 Years
Job profileQualification
Chief Finance OfficerQualification:
 Association of Institute of Chartered Accountants of India.
 M.com/MBA (Finance) from a recognized university.
OR
 Certified Associate of Indian Institute of Banking (CAIIB)
Experience:
 Minimum 8 years of experience in a reputed organization in
financial matters. In case of CAIIB, only general
manager level and above candidates of bank would be
considered.
NOC ExecutiveQualification:
 Degree in Engineering.
Experience:
 One year experience in a reputed organisation. Experience in
Electrical/Communication Infrastructure preferred.
Junior EngineerQualification:
 Degree in Engineering.
Experience:
 One year experience in a reputed organisation. Experience in
Electrical/Communication Infrastructure preferred.
District EngineerQualification:
 Degree in Engineering.
Experience:
 One year experience in a reputed organisation. Experience in
Electrical/Communication Infrastructure preferred.
Network ExpertQualification:
 Degree in Engineering and CCNP/JNCP
Experience:
 Minimum 5 years of experience in Telecom Network Infrastructure Configuration and Maintenance.
ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2023 നവംബര്‍ 21 വരെ

official notification

APPLY NOW

 jobs in thrissur, part time jobs in thrissur,accountant jobs in thrissur,packing jobs in thrissur olx,part time jobs in thrissur for ladies,driver jobs in thrissur,,temporary ,government jobs in thrissur,hr jobs in thrissur,data entry jobs in thrissur,daily wages jobs in thrissur olx,work from home jobs in thrissur,,jobs in thrissur with accommodation,job vacancies in thrissur accountant,administration jobs in thrissur,accountant jobs in thrissur olx,,admin jobs in thrissur,accountant jobs in thrissur for freshers,amazon jobs in thrissur,automobile jobs in thrissur,autocad jobs in thrissur,jobs available in thrissur,accounts trainee jobs in thrissur,accounts assistant jobs in thrissur,autocad draftsman jobs in thrissur,assistant professor jobs in thrissur automotive jobs in thrissur, vacancy in thrissur bank, job vacancies in thrissur bcom, bank jobs in thrissur,biotechnology jobs in thrissur,bank jobs in thrissur for freshers,bpo jobs in thrissur,billing jobs in thrissur,bcom jobs in thrissur,private bank jobs in thrissur for freshers,back office jobs in thrissur,biology teacher jobs in thrissur,banking operations jobs in thrissur,bba fresher jobs in thrissur,jobs in thrissur,consultancy,jobs in thrissur .com,jobs in thrissur contact number,teaching jobs in thrissur colleges

pudukad news puthukkad news

Post a Comment

0 Comments