പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഡെന്റല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റിന്റെ ഒഴിവിലേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു.

പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഡെന്റല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റിന്റെ ഒഴിവിലേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഡെന്റല്‍ ഹൈജീനിസ്റ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ അപേക്ഷ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രവൃത്തി പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം ബുധനാഴ്ച (15.11.2023) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കു മുന്‍പായി സൂപ്രണ്ട്, താലൂക്ക് ആശുപത്രി, പുതുക്കാട് പി.ഒ. പിന്‍- 680 301 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്- 0480 2751232 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.pudukad news puthukkad news

Post a Comment

0 Comments